Tilamme

Jarmo

Keijo

Me veljekset, Jarmo ja Keijo Kiesilä, olemme aloittaneet tilanpidon vuonna 1989 sukupolvenvaihdoksen myötä. Kiesilän tilamme pihapiiriä rakennuksineen kutsutaan Heikkilän tilaksi. Tuukkalan kylässä sijaitseva maatilamme on ollut saman suvun omistuksessa yli sata vuotta. Asumme kotitilallamme samassa pihapiirissä yhdessä puolisoidemme kanssa. Pitkään yritystoimintamme piti sisällään lypsykarjan hoitoa, metsätaloustöitä ja koneurakointia traktorilla.

Navetassamme oli yhteensä 16 lypsylehmää hiehojen ja vasikoiden lisäksi. Koneurakointiin on kuulunut muun muassa puun- ja lumenajoa, rehun paalausta sekä puintia. Toimintamme laajeni 2000-luvulla, kun käyttöön tuli metsäurakointiin tarkoitettu ajokone. Vuonna 2012 mökkivuokraustoiminta siirtyi meidän veljeksien hoidettavaksi, missä olimme aiempina vuosikymmeninä olleet mukana vanhempiemme kautta.

Vuonna 2018 päädyttiin tilallamme karjanpidossa isoon muutokseen. Tilalle hankittiin loppusyksystä 2018 ensimmäiset lihakarjaeläimet, 13 galloway -, 10 highland cattle – ja 5 aberdeen angus-hiehoa. Lypsykarjasta luovuttiin kokonaan vuonna 2019. Keväällä 2020 tilalle syntyi ensimmäiset emovasikat ja kaikki niistä ovat Belted Galloway-sonnin jälkeläisiä. Tällä hetkellä tilallamme on pääasiassa belted galloway-emokarjaa, mutta myös pari angusta.

Tilamme arvoihin kuuluu luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja maatilamme siirtyi luonnonmukaiseen tuotantoon eli luomuun keväällä 2020. Olemme halunneet säilyttää vanhoja laitumia, niinpä eläimemme pääsevät kesällä laiduntamaan perinnebiotooppeja ja hakamaita. Perinnebiotoopit ovat nykyään harvinaisia laidunalueita, koska ne ovat ainoastaan karjan muokkaamia alueita missä kaikki kasvit voivat kasvaa vapaasti ja sen myötä kasvilajikirjo onkin runsaampaa kuin tavallisilla pelloilla. Yksi perinnebiotoopeistamme onkin luokiteltu Etelä-Savon maakunnan arvokkaisiin perinneniittyihin, koska se sisältää harvinaisia kasveja.

Kuvaa Heikkilästä 50-luvulta